Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Kupię tabletkarkę

1 post in this topic

Kupię tabletkarkę ręczną (dźwigniową) lub mechaniczną. Interesują mnie tylko tabletkarki uderzeniowe (tłokowe). Wydajność dowolna.

Wielkość nieprzemysłowa tzn. niezbyt duża, dlatego za rotacyjne dziękuję.

Może być uszkodzona, ale dająca się naprawić.

Może być bez matryc i stempli jeśli da się je dorobić u tokarza.

Samodzielny odbiór z każdego miejsca w Polsce.

Tabletkarka będzie używana w aptece szpitalnej.

Kupię też inne urządzenia do wytwarzania leków.

Proszę właścicieli aptek starych-pocefarmowskich o przejrzenie piwnic, magazynów.

Proszę kierowników, pracowników aptek szpitalnych w całej Polsce o zgłaszanie się z niepotrzebnymi już, bądź uszkodzonymi urządzeniami.

Chętnie odkupię. Po co ma to podpierać ściany i niszczeć skoro może nadal pracować.

Nie jestem kolekcjonerem - zakupione urządzenia są remontowane i używane do wytwarzania leków!

Share this post


Link to post
Share on other sites