MlodaFarmacjaGdansk

Nowy Użytkownik
 • Content count

  2
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

MlodaFarmacjaGdansk last won the day on April 15 2013

MlodaFarmacjaGdansk had the most liked content!

Community Reputation

2 Neutral

About MlodaFarmacjaGdansk

Informacje o użytkowniku

 • Płeć
  Kobieta
 • Uczelnia Wyższa
  Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Miejscowość
  Gdańsk
 • Województwo
  pomorskie
 • Stanowisko
  nie dotyczy
 • Miejsce pracy
  studiuję

Recent Profile Visitors

2,290 profile views
 1. Zapraszamy do wyrażania swoich opinii, spostrzeżeń i propozycji kolejnych kroków w kierunku poprawy sytuacji farmaceutów w Polsce! Poniżej znajdują się rezultaty dyskusji końcowej konferencji „Farmaceuta Dziś i Jutro”. http://forum-farmace...a-dzis-i-jutro/ Na pewno wzbudzą one sporo emocji, ale mamy nadzieję, że zapoczątkują dyskusję na temat poprawy jakości usług farmaceutycznych. 1. Solidarność farmaceutów, zwłaszcza w środowisku kierowników i właścicieli aptek, jest niezbędna dla dalszych działań w kierunku poprawienia pozycji zawodu farmaceuty. 2. Potrzebne są uregulowania prawne dotyczące: kontroli Inspektoratu Farmaceutycznego, które obecnie musza być wcześniej zapowiedziane. Apteka ma czas na przygotowanie się do wizyty osoby kontrolującej, co zmniejsza wiarygodność takiej oceny, kontrole doraźne są możliwe tylko przy podejrzeniu zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, co jest trudne do udowodnienia, noszenia identyfikatorów zgodnych z posiadanym wykształceniem przez pracowników aptek, nadania statusu zawodu medycznego dla zawodu farmaceuty, wykonywania zawodu farmaceuty poza apteką, jako wolny zawód, określenia obowiązków i uprawnień technika farmacji, który obecnie np. nie ma obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej, prowadzenia innych usług w aptece takich, jak pomiar ciśnienia, udzielania informacji o zdrowiu, do czego obecnie nie jest uprawniony farmaceuta, wedle prawa może jedynie udzielać informacji o lekach, prawa pacjenta do konsultacji z farmaceutą w szpitalu, prawa do urlopu szkoleniowego, który nam nie przysługuje. 3. Wiele z tych propozycji zmian mogłoby być wprowadzone przy pomocy ze strony Rzecznika Praw Pacjenta. 4. Ze względu na brak metod oceny jakości usług w aptekach, należy opracować pewne standardy, stworzyć dokument taki, jak Dobra Praktyka Apteczna (w tej chwili istnieje jedynie Dobra Praktyka Dystrybucji, która jest mało obszerna i konkretna oraz Dobra Praktyka Wytwarzania, nie obejmująca ściśle swoją treścią zagadnień związanych z prowadzeniem apteki). 5. Rozwój usług farmaceutycznych będzie możliwy jeżeli farmaceuta będzie mógł samodzielnie wykonywać swój zawód poza apteką. Mógłby wtedy udzielać porad np. w ośrodkach opieki zdrowotnej lub szpitalach jako farmaceuta kliniczny. 6. Korzystne byłoby również założenie związku zawodowego farmaceutów. 7. Niepokojący jest brak nadzoru nad ilością, stażem i pracą techników farmaceutycznych. Nie ma rejestrów, mówiących o liczbie osób wykonujących ten zawód. Szkoły, które kształcą w tym kierunku, nie kontrolują jakości dwuletniego stażu w aptece. 8. Ważne jest uświadamianie pacjentów o różnicy między technikiem, a magistrem farmacji. Zdarzają się przecież różne sytuacje takie, jak noszenie identyfikatora magistra, czy wydawanie leków silnie działających przez technika farmacji. 9. Farmaceuci, dysponując istniejącymi przepisami, powinni przestrzegać prawa i pilnować organizacji pracy w aptece, np. przestrzegać zasady obecności w godzinach czynności apteki przynajmniej jednego magistra farmacji. 10. Leki nie powinny być sprzedawane poza apteką, ze względu na brak profesjonalnego personelu oraz warunki przechowywania. Wprowadzenie tych zmian może być trudne do zrealizowania, ale wierzymy, że stopniowo uda się wprowadzić je w życie. http://mfgdansk.pl/