Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/12/2022 in all areas

  1. 1 point
    Wspomagająco tak, bez żadnych szaleńczych efektów. Jest pierdyliard suplementów diety z morwą białą dostępnych w aptece. Wybrać najtańszy i obserwować efekty. jeśli dziewczyna ma cukrzycę to ma stosować leki, a nie suplementy. Ignorowana lub nieleczona cukrzyca spowoduje stan zagrożenia zdrowia lub życia.
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00