Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/01/2019 in all areas

  1. 1 point
    Kiedyś miałem. Wytłuczono mi to z głowy. Teraz walczę o wizerunek brytyjskiego aptekarza. Gdzieś trzeba, to wybrałem miejsce gdzie tego chcą...
This leaderboard is set to Warsaw/GMT+02:00